Hvor findes meridianerne – energibanerne i kroppen?

I den traditionelle kinesisk medicin arbejder man især med 16 store meridianer i den menneskelig krop. Det vil sige mest med de 14 traditionelle organ relaterede og de 2 ekstra Du og Ren. Der er dog flere hundrede sekundære meridianer.

Videnskaben har også nu bevist eksistensen af meridianerne. Disse meridianer eller elektriske strømbaner, som vi også kunne kalde dem, bevæger sig gennem vores bindevæv, nærmere betegnet vores fascier. De består primært af kollagen og havvand og er af en krystallinsk elastisk struktur.

Når meridianbanerne er åbne og en person er i en optimal sundhedstilstand, tillader de en fri strømmen af ​​Qi eller livsenergi til kroppens væv og organer.

Sunde fascier fungerer med andre ord som ledere af elektrisk strøm i din krop – som i bund og grund er din livsenergi. I traditionel kinesisk medicin hedder det Qi eller Chi. Når fascier bliver tørre og stive – eller ubøjelige – kan energien ikke så let passere gennem dem. Stagnation i din krops væv og energi udmønter sig i sygdom, smerte og manglende bevægelse. Og fordi meridianerne løber i fascierne, kan resultaterne af akupunkturbehandling blive ekstra positivt påvirket, når stræk og bevægelse er inkorporeret i din daglige livsstil.

Forskellige meridianer er koblet med forskellige organer, og når meridianbanerne bliver blokeret, kan du forvente forringelse af dit helbred. Meridianerne som er koblet med organer, påvirker både fysiologiske og følelsesmæssige funktioner i din krop. Fordi meridianer findes i fascierne, er det vigtigt med strækning og modstand i form af bevægelse for at øge fascie-sundheden og løsne op for stagnerende Qi. Når du går til akupressur/akupunktur eller zoneterapi, placeres tryk eller nåle på bestemte punkter langs meridianerne for at fjerne blokeringen og stimulere strømmen af ​​Qi til kroppens organer og væv.

Du kan selv gøre meget for, at din energi bevares. Du kan fx få behandlinger i form af akupressur, akupunktur eller zoneterapi, der alle arbejder på at fremme det frie flow af energi i kroppen. Men du kan også have glæde af motion fx i form af strækøvelser, Qi gong eller yoga. Hver strækbevægelse fungerer nemlig som smørelse for dehydrerede og u-elastiske fascier. Jo mere du strækker dig, jo mere vender dine fascier tilbage til deres oprindelige sunde tilstand. Og jo bedre kommunikation i form af frie bevægelige fascier, du har – jo bedre resultater får du af behandlinger som fx akupressur og zoneterapi.

Læs mere her – forskning i meridianer:

https://www.researchgate.net/publication/255996190_Super-Conducting_Liquid_Crystalline_Water_Aligned_with_Collagen_Fibres_in_the_Fascia_as_Acupuncture_Meridians_of_Traditional_Chinese_Medicine/link/00b495215de99bdebe000000/download

Del gerne denne blog